Liên kết website
THÔNG TIN HÀNG NGÀY
Thời tiết
Ngoại tệ
Giá vàng
0
0
0
0
Tốc độ 0km/h
Tầm nhìn 0km
Độ ẩm 0%
Áp suất: 0 atm
Bình minh 0
Hoàng hôn 0
Văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu Người ký
Số 3050/QĐ-UBND 29/09/2017 Ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức UBND Thị xã Phú Thọ. Trần Văn Khai
116/TB-UBND 14/09/2017 Về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc để kiểm đếm và thực hiện dự án: quy hoạch chi tiết chia ô đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu vực Giếng Rỡ, khu 8, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ (Có kế hoạch đi kèm) Trần Văn Khai
Số 117/TB-UBND 14/09/2017 Về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc để kiểm đếm và thực hiện dự án: quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất tại khu 10, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ (Có kế hoạch đi kèm) Trần Văn Khai
Thông báo số 104/TB-UBND 22/08/2017 Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND TX.Phú Thọ Trần Văn Khai
Số: 28/NQ-HĐND 20/07/2017 Nghị quyết Kì họp thứ 4,HĐND Thị xã khóa XX Lê Kim Khánh
Số: 05-NQ/Th.U 12/07/2017 Về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Đảng Lê Kim Khánh
Số 62/TB-UBND 05/05/2017 Công bố Bộ Thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyển giải quyết của UBND Thị xã Phú Thọ và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Nguyễn Tiến Lâm
Số 1292/QĐ-UBND 05/05/2017 Ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thị xã Phú Thọ Trần Văn Khai
Số 67/TB-UBND 05/05/2017 Về việc thu hồi đất bổ sung để thực hiện dự án: quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chia ô đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 10, xã Văn Lung, Thị xã Phú Thọ Trần Văn Khai
Số 06-TT/Th.U 03/05/2017 Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn thị xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 Bùi Quang Thái

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thăm dò ý kiến
Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ "Một cửa"